Naša priča

“O našem obiteljskom restoranu, jednom od prvih na otoku Mljet”

   

Restoran Melita nastao je prije više od 30 godina, kada je mladi Mirko Prlenda sa hrvatskog kopna došao na Mljet i odlučio da se nastani u ovom rustičnom raju. Kao netko tko je od samog početka gorljivo podržavao lokalnu kulturu, Mirko je bio među prvima koji su investirali u mljetsku narodnu muziku i druge inicijative u zajedinici, čak i kad drugi nisu vjerovali u njihov uspjeh. Pokazalo se da nisu bili u pravu, te je ovaj otok danas osebujno prirodno i kulturno utočište od okolnog svijeta. Mirko i danas vodi Restoran Melita uz pomoć svoje obitelji.